WYSTĄPIENIA INSPIRACYJNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW

PRZYKŁADOWE TEMATY WYSTĄPIEŃ:

1. Zarządzanie własną energią – wyzwanie menedżerów w stresie. Zarządzanie ciałem, emocjami i umysłem.

2. Zarządzanie energią własną i swojego zespołu.

3. Jak brak zarządzania własną energią i hormonami wpływa na podejmowane przez menedżerów decyzje i budowane relacje?

4. Jak biologia wpływa na zaangażowanie, motywację i podejmowane przez menedżerów decyzje?

Work-Life Balance - zarządzanie własną energią – wyzwanie nowoczesnych liderów

GŁÓWNA INTENCJA SZKOLENIA:

 • Podwyższenie świadomości o wpływie na własnym zdrowiu i dobrym samopoczuciu w pracy i poza nią.
 • Dostarczenie narzędzi wspierających dbanie o własną energię, zdrowie i rozwój osobisty.
 • Poszerzenie pola percepcji i dostarczenie narzędzi świadomego zarządzania sobą i swoimi zachowaniami.

PROGRAM:

Warsztat prowadzony  w sposób angażujący grupę, przy użyciu ćwiczeń i kwestionariuszy diagnostycznych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się i doświadczą w trakcie warsztatów:

 • Dowiedzą się jak biologia i hormony wpływają na funkcjonowanie naszego mózgu i na zachowania w pracy i podejmowane przez nich decyzje życiowe i biznesowe oraz otrzymają narzędzie jak zarządzać tymi stanami.
 • Dostaną narzędzia i techniki jak zarządzać sobą na skrzyżowaniu dróg życiowych
 • Nauczą się jak poprawiać swoje stany mentalno-emocjonalne i tworzyć poczucie pozytywnego nastawienia zarówno w pracy jak i życiu osobistym.
 • Zobaczą co ich motywuje i jak to wpływa na ich zdrowie. Uczestnicy będą mogli skorzystać z kwestionariusza obserwacyjnego i dowiedzieć się więcej na temat źródeł swojej własnej motywacji.
 • Zobaczą jak ich nawyki -żywieniowe, nawadniania organizmu i dbania o przerwy – wpływają na ich funkcjonowanie i decyzje. Zdrowe nawyki żywieniowe – co to oznacza i jak je sobie zapewnić w pracy. Otrzymają narzędzia do wdrożenia.
 • Zaobserwują Jaki mają styl pracy i jak on może wpływać na ich zdrowie. Uczestnicy będą mogli skorzystać z kwestionariusza obserwacyjnego i dowiedzieć się więcej na temat swojego stylu pracy oraz korzyści i zagrożeń wynikających z niego.
 • Doświadczą jaki jest ich sposób myślenia i jak on wpływa na współpracę w grupie i na ich zdrowie. Dostaną narzędzia jak tym zarządzać.
 • Stres wynikający z wielozadaniowości– jak sobie z nim radzić na poziomie ciała i organizacji pracy. Omówimy jak reagować pozytywnie na zmiany oraz narzędzia jak poprzez pracę ze świadomością, uważnością i organizację swojej pracy zminimalizować stres.
 • Doświadczą różnicy między uważnością a jej brakiem.

 

Całość programu jest prowadzana warsztatowo i ma na celu zrozumieć, doświadczyć oraz wypracować „własną skrzynkę z narzędziami”. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poszkoleniowe.

Dla chętnych kontynuacji procesu, dostarczymy narzędzie do pracy typu „follow-up” po szkoleniu.