zespół wyjątkowych i doświadczonych trenerów

Nasz sposób życia związany jest z wydatkowaniem ogromnej ilości energii! Dla naszego zespołu praktykowanie zarządzania własną energią jest warunkiem koniecznym do zdrowego, szczęśliwego i bardziej świadomego życia. Jesteśmy pasjonatami pracy ze sobą i z drugim człowiekiem! Łączą nas wspólne pasje, zainteresowania, praca i przyjaźń. Jesteśmy pasjonatami życia w zgodzie ze sobą, z szacunkiem i akceptacją do innych oraz z autentycznym zachwytem człowiekiem i jego możliwościami

Poznaj nas lepiej

Nikolay Kirov

Wierzę w motto: przekazuj i ucz tylko jeśli sam doświadczyłeś!

Trener, doradca i wykładowca i mówca inspiracyjny w zakresie:

  • negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie, przywództwa,
  • zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem,
  • strategii i wdrażania zmian organizacyjnych, rozwiązywania konfliktów i komunikowania się.
  • instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga – styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

Od 21 lat ponad 50 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP – Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, prowadziłem zajęcia w EADA Business School.

Na swoich kursach pokazuję: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i obustronne zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Jak zarządzać sobą, swoją energią i podejmować decyzję aby być przywódcą w czasach szybkich zmian.

Obecnie – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego. Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators”Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”.

Ponad 10 lat pełniłem funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”. W Kozminski Executive Business School specjalizuję się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Zaprojektowałem i koordynuję studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie” i  „Trening Świadomego Przywódcy”.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

linkedinstrona www

Nadejda Kirova

Wierzę w motto: Aby zarządzać kimkolwiek i czymkolwiek najpierw zarządzaj sobą.

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup, MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness) i Reiss Motivation Profile. Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga – styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

Założyłam i zorganizowałam pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach – ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniłam i nadal pełnię funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jestem Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju. Partnerem merytorycznym Kozminski Executive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowcą studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „Psychologia Biznesu”, „Coaching Profesjonalny”, „Master of Business Administration” i „Advanced Management Program” Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórcą programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

Od lat łączę swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzę szkolenia i warsztaty i wykłady dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspieram ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją.
Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewnosści siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej. Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

linkedin

Iwona Bobrowska-Budny

Moją misją życiową jest wspieranie ludzi w odkrywaniu prawdziwego siebie zamiast kreowania siebie.

Całe swoje życie zawodowe związana jest z pracą z ludźmi – jako manager lub HR Partner w miedzynarodowych korporacjach m.in. budowała i zarządzała programami talentowymi oraz programami dla pracowników o wysokim potencjale na poziomie krajowym i europejskim.

Jako Talent Management Mentor, konsultant i wykładowca akademicki Akademii Leona Koźmińskiego stosuje różnorodne narzędzia pozwalające człowiekowi spojrzeć na siebie z perspektywy potencjału i szans zamiast braków i obszarów do zmiany, m.in. wykorzystuje metodologię Talentów wg. Instytutu Gallupa – Clifton StrengthsFinder, Style Myślenia i Działania FRIS®, Reeis Motivation Profile®, Badanie Odporności Psychicznej TQM48, TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MindSonar, MBTI i 15FQ+. Dzieli się z Klientami doświadczeniem ponad 3000 zrekrutowanych osób, 4000 indywidualnych godzin rozmów rozwojowych oraz blisko 10 000 godzin na salach szkoleniowych.

Jako Trener specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania, wykorzystując m.in. narzędzia z zakresu Zen Coachingu, metodykę komunikacyjną ART. i NVC.

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.
Pasjonatka pracy ze sobą, świadomością siebie i swojej energii – Certyfikowany Trener Calligraphy Health System, pracuje z wykorzystaniem Pola Akaszy oraz rozumieniem Human Design i HOPEST.

linkedin

Potrzebujesz z nami porozmawiać?

Masz jakieś pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi na tej stronie? A może po prostu chcesz nas najpierw lepiej poznać? Jeśli tak, to serdecznie zapraszam do rozmowy.

kontakt